Inovace výuky

Inovace předmětu „Chemie stavebních látek“

Inovace předmětu „Chemie stavebních látek“ látek probíhá v rámci projektu
„CZ.1.07/2.2.00/15.0426 Posílení kvality bakalářského studijního programu Stavební Inženýrství“
financovaného z operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost.
Cílem projektu je modernizace kurzu jak v oblasti teoretické (přednášky),
tak především praktické. V rámci projektu bude modernizováno vybavení laboratoře
moderními pomůckami a rovněž bude přepracována struktura laboratorního cvičení včetně
úpravy postupů jednotlivých úloh. K laboratornímu cvičení budou vypracovány nové návody,
které budou vydány formou skript.

V rámci klíčových aktivit za období duben-září 2011 byly přípravovány podklady
pro tvorbu prezentací a byly rovněž vytvářeny samotné prezentace k přednáškám z inovovaného předmětu.
V rámci klíčové aktivity 2 byla vypracována osnova pro tvorbu návodů k praktickým úlohám
v laboratorního cvičení inovovaného předmětu. V rámci klíčové aktivity 3 byl proveden výběr
a nákup vybavení laboratoře, které bude využito při výuce ve cvičení v inovovaném kurzu.
Jmenovitě šlo o byrety s teflonovým jádrem a Schelbachovým pruhem, pipetovací balonky a
žíhací triangly s porcelánovými trubičkami.


CZ.1.07/2.2.00/15.0426    Posílení kvality bakalářského studijního programu Stavební Inženýrství