O nás

Zaměření ústavu si zachovalo původní členění: chemie stavebních materiálů a chemie a technologie vody.

Chemie stavebních materiálů se uplatňuje především v odborných předmětech Stavebně materiálového inženýrství. Výzkum v této oblasti je zaměřen na studium vlastností kompozitů s využitím druhotných surovin (alkalicky aktivované odpadní aluminosilikátové materiály, energosádrovec, popílek a struska ze spaloven komunálního odpadu), historická pojiva a výzkum jejich odpovídající náhrady, korozi stavebních materiálů a spolehlivost.

V oblasti chemie a technologie vody se vyučují chemicky zaměřené odborné předměty na oboru Vodní hospodářství a vodní stavby. Výzkum je zaměřen zejména na skládkové vody a ekotoxikologii.