Témata kvalifikačních prací

Aktuální témata bakalářských prací:

Obor M – Stavebně materiálové inženýrství

 

Obor V – Vodní hospodářství a vodní stavby

 

Aktuální témata diplomových prací:

Obor M – Stavebně materiálové inženýrství

Elektrické vlastnosti vápenných malt s vodivými příměsmi (doc. Rovnaník)

Vysokopevnostní kompozitní materiály na bázi alkalicky aktivované strusky (doc. Rovnaník)

Aktuální témata disertačních prací:

Obor M – Stavebně materiálové inženýrství

Návrh nových přísad pro alkalicky aktivované materiály  (doc. Rovnaník)

Řešené disertační práce:

 • Mizerová, C. Prograsivní materiály se senzorickými vlastnostmi. (Školitel – doc. Rovnaník)
 • Pániková, K. Chování emergentních polutantů v denitrifikačních bioreaktorech (Školitel – doc. Malá)
 • Žižlavský, T. Omítky s vodoretenčními přísadami. (Školitel – Mgr. Vyšvařil)

Obhájené disertační práce:

 • Vražičová, J. Studium vlastností magnesium fosfátového pojiva. FAST VUT v Brně 2003. (Školitel – doc. Rovnaníková)
 • Bayer, P. Modifikace vlastností kompozitů na bázi aluminosilikátových materiálů. FAST VUT v Brně 2005. (Školitel – prof. Rovnaníková)
 • Michoinová D. Hlavní aspekty trvanlivosti tradičních vápenných malt ve vztahu k údržbě, obnově a restaurování historického stavebního fondu. FAST VUT v Brně 2008. (Školitel – prof. Rovnaníková)
 • Tomíčková, D. Nízkoenergetické pojivo ke stabilizaci/solidifikaci toxických odpadů. FAST VUT v Brně 2008. (Školitel – prof. Rovnaníková)
 • Doležalová, I. Modifikace vlastností tvrdě páleného vápna. FAST VUT v Brně 2012. (Školitel – prof. Rovnaníková)
 • Řezník, B. Alkalická aktivace aluminosilikátů pro přípravu anorganických polymerů. FAST VUT v Brně 2014. (Školitel – prof. Rovnaníková)
 • Navrátilová, E. Nová koncepce omítek pro obnovu fasád historických staveb. FAST VUT v Brně 2015. (Školitel – prof. Rovnaníková)
 • Pavlíková, M. Hodnocení zatížení sedimentů drobných vodních toků fosforem. (Školitel – doc. Malá)
 • Straka, P. Využití filtru z nanovláken pro filtraci vzduchu ve vodárenství. (Školitel – doc. Malá)
 • Schrimpelová, K. Nutrienty v povrchových vodách. (Školitel – doc. Malá)
 • Mikhailova, O. Modifikace vlastností alkalicky aktivovaných aluminosilikátů. (Školitel – doc. Rovnaník)