Aktuálně

Informace pro repetenty předmětu BC001 Stavební chemie

Pro tento předmět již není vypsaná rozvrhová jednotka. Případní repetenti musí znovu získat zápočet – pro tyto případy je kontaktní osoba Ing. Patrik Bayer, Ph.D., který má na starosti zápočty repetentů.

Předmět BCA001

Žádáme studenty, kteří mají tento předmět registrován dle studijní skupiny až v letním semestru, aby se nezapisovali do předmětu v zimním semestru a neblokovali tak místa pro ty, kteří tam mají výuku dle oficiálního rozvrhu. Pro zimní semestr jsou registrovány pouze skupiny B1VS8, B1VS9, B1VS10, B1VS11, B1VS12, B1VS14, B1VS15, B1VS16, B1VS17, B1VS18 a B1VS19.

Výběrové řízení

Vedoucí Ústavu chemie vypisuje výběrové řízení
na 2 místa studentské pedagogicko-vědecké síly

pro studenty bakalářských a navazující magisterských studijních programů pro akademický rok 2023/24, a to s tímto zaměřením:

  • vědecký výzkum;
  • výpomoc při pedagogické činnosti.

Termín pro podání přihlášky je 21. 9. 2023. V přihlášce (na mail obrovska.b@fce.vutbr.cz) uveďte ID studenta a zvolené zaměření.

Více informací zde: POKYN DĚKANA č. 7/2023: STUDENTSKÁ PEDAGOGICKO-VĚDECKÁ SÍLA NA FAKULTĚ STAVEBNÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ V AKADEMICKÉM ROCE 2023–24