Aktuálně

Informace ke zkouškám z předmětu BCA001+BC001 Stavební chemie

Zkoušky z předmětu BCA001+BC001 Stavební chemie budou probíhat prezenčně písemnou formou pouze z teorie. Pokud by měl některý student problém s registrací na zkoušku, ať kontaktuje svého přednášejícího, který ho může zaregistrovat.