Studium

Vyučované předměty

Kód Název předmětu Garant
BCA001
BCA003
BCB002
NCA005
NCB008
NCB006
NCB007
DCB009
DCB010
Stavební chemie
Chemie stavebních látek
Chemie a technologie vody
Hydrobiologie a ekotoxikologie
Chemie stavebních materiálů
Složení a vlastnosti přírodních vod
Procesy čištění odpadních vod
Chemie vody
Fyzikální chemie silikátů
Rovnaník
Rovnaník
Malá
Hrich
Rovnaník
Malá
Hrich
Malá
Rovnaník
NJB042 Teoretické základy speciálních
stavebních hmot
Dvořák (Rovnaník)

Skripta a učební texty

  • Rovnaník, P. a kol. Stavební chemie. Studijní opory. Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2014.
  • Chromá, M., Rovnaník, P., Rovnaníková, P. Laboratorní cvičení ze stavební chemie. Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2005.
  • Rovnaník, P. Building Chemistry – Laboratory Sessions. 2011.
  • Pištěková, M. Chemie stavebních látek. Modul 1-5, 2005.
  • Rovnaník, P., Chromá, M. Chemie stavebních látek. Laboratorní cvičení. 2012.
  • Malá, J. Chemie a technologie vody. Modul 1-4, 2005.
  • Malý, J., Malá, J. Chemie a technologie vody. NOEL 2000 s.r.o., 1996.
  • Malý, J., Malá, J. Chemie a technologie vody. Laboratorní cvičení. Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2000.
  • Malá, J. Složení a vlastnosti přírodních vod. Modul 1-3, 2008.
  • Vybírolová, P. Hydrobiologie a ekotoxikologie. 2010.

Statistika úspěšnosti zakončení předmětů

Výsledky udávají úspěšnost absolvování zápočtových testů a zkoušky. Nezapočítávají se studenti, kteří se k zápočtu nebo ke zkoušce nedostavili.

Kód Název předmětu 2022/23 2023/24
Zápočet (%) Zkouška (%) Zápočet (%) Zkouška (%)
BCA001 Stavební chemie 80,9 87,0 88,8 88,2
BCA003 Chemie stavebních látek 88,9 87,5 94,1 100
BCA004 Chemie prostředí 95,7 97,0